3 vanliga sätt att läsa Skriften

Matt Smethurst | September 18, 2017


Jag blir alltid lite skeptisk när jag hör folk tala om att de hellre läser Skriften “andäktigt” och inte “akademiskt” (eller vice versa). Vem har sagt att vi måste välja? Det undrar jag.

Fast, även om jag ibland inte är så dålig på att upptäcka falska dikotomier måste jag komma ihåg att vi som människor är olika programmerade. Mänskligheten är inte ett hav av enformighet. Vi är inte kloner. Faktum är att vi som kristna är “förvaltare,” som Petrus skriver, av Guds “mångfaldiga nåd” (1 Petr 4:10).

Det bör alltså inte förvåna mig när Kristna närmar sig Skriften med aningen olika mål. För en del är det lätt att närma sig Bibeln med en mer “andäktig” hållning. För andra som är lagda åt det lite mer akademiska hållet kommer däremot ett mer vetenskapligt tillvägagångssätt mer naturligt.

För nästan två årtionden sedan skrev Richard Longenecker en artikel för Themelios (det finns fri tillgång till hela arkivet hos TGC) med rubriken: “On Reading a New Testament Letter—Devotionally, Homiletically, Academically” (Om att läsa ett nytestamentligt brev—andäktigt, homiletiskt, akademiskt).  I artikeln skissar han på tre vanliga sätt att läsa Skriften och pekar ut både fördelar och faror som vart och…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/3-vanliga-saett-att-laesa-skriften.