5 sätt som himmelsfärden gagnar dig

Steve Mathewson | September 17, 2017


40 dagar efter Jesu uppståndelse tar Bibelns berättelse en ny vändning: Jesus försvinner. Lukas berättar: ”Då han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn” (Apg 1:9). Två änglar talar sedan om för lärjungarna att Jesus ”har blivit upptagen … till himlen” (Apg 1:11).

Vad ska vi då göra med denna vändpunkt i Bibelns historia? Hur bör vi förstå vår korsfäste och uppståndne Herres himmelsfärd? Michael Horton observerar att vi i regel ”behandlar himmelsfärden som inte mycket mer än ett häpnadsväckande utropstecken till uppståndelsen, istället för att se den som en händelse i sin egen rätt.”

Himmelsfärden är en livsviktig del av frälsningshistorien. Om vi bara sorterar in himmelsfärden under uppståndelsen, missar vi de stora fördelarna som knyts direkt till det att Jesus blivit upptagen till himlen.

Här är fem sätt som Jesu himmelsfärd gagnar oss.

1. Den sätter in Jesus som den regerande konungen över alla makter i alla tider.

Efesierbrevet 1:20–21 talar om Guds kraft som verkade när han ”uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/5-saett-som-himmelsfaerden-gagnar-dig.