Adopterad av den levande Guden

Gavin Ortlund | September 18, 2017


Red. anm. Det här är den andra delen i en serie artiklar som utforskar viktiga läror i den kristna tron, och deras praktiska följder i vardagslivet. Se min tidigare intervju med D. A. Carson om Kristi vädjande tjänst.


I den klassiska boken Lär känna Gud* skriver J. I. Packer:

Om du vill ha reda på hur väl någon förstår den kristna tron, ta då reda på vilken vikt han lägger vid att vara Guds barn och ha Gud till sin far. Om detta inte är tanken som inspirerar och kontrollerar hans tillbedjan, hans böner och hela hans syn på tillvaron, då har han inte förstått mycket av den kristna trons väsen. . . . “Fader” är det kristna namnet på Gud.

Ja, läran om adoption är verkligen en integrerad del av evangeliet. Men under de senaste åren har de teologiska diskussionerna kanske mer riktat in sig på rättfärdiggörelsen än adoptionen. Och många kristna har aldrig tänkt på den rika innebörden av att de är adopterade. För att gå djupare in i läran om adoptionen, och särskilt dess praktiska innebörd, korresponderade jag med Robert Peterson, professor i systematisk teologi vid Covenant Theological Seminary och författare till bl. a. Adopted


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/adopterad-av-den-levande-guden.