Adoption och det berövade hoppet vid infertilitet

Chelsea Patterson | September 18, 2017


I tidernas begynnelse befallde Gud människosläktet: ”Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden!” (1 Mos 1:28). Vi får nämligen veta: ”Se, barn är en HERRENS gåva, livsfrukt en lön” (Ps 127:3). Men även om Herren befaller oss att föröka oss, och även om det är en del av hur Gud ordnat skapelsen, kan vissa par helt enkelt inte få några barn. Ungefär vart tionde par brottas med ofruktsamhet.

Ofruktsamhet är ett resultat av syndafallet. När synden kom in i världen i 1 Mos 3, medförde det även åkommor, sjukdomar och kroppar som ibland inte kan utföra de ”normala” funktioner som Gud skapat dem till. På grund av att ofruktsamhet är en så vanlig åkomma bland par måste församlingar ta upp detta ämne från ett evangeliecentrerat, varsamt och kärleksfullt perspektiv.

Naturliga känslor

Sorg och djup, inre smärta är naturliga känslor när man inte kan få barn. När en kvinna sörjer över att hon inte kan bli med barn upplever hon att hon förlorat en dröm, blivit berövad sitt hopp och sörjer över syndens förödande konsekvenser i världen.

Smärtan man bär på vid ofruktsamhet kan göra en helt förstörd. Vår moderna västerländska kultur värdesätter visserligen inte fortplantning lika mycket som förr…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/adoption-och-det-beroevade-hoppet-vid-infertilitet.