Carson om vad som gör en bibelkommentar bra

Matt Smethurst | June 10, 2017


Bibelkommentarer.

Kanske blir du trött bara av att se ordet. Eller så vill du jubla. Du vill samla på dig mängder av dem, ja, hela samlingar. Du har en önskelista på Amazon som bevisar det. Men det är inte meningen att man ska samla på bibelkommentarer. Du ska titta i dem—vecka efter vecka, när du förbereder dig för att öppna skattkistan, Guds Ord, för Guds folk än en gång.

När sjunde utgåvan av D. A. Carsons New Testament Commentary Survey (Baker Academic) nyss hade kommit ut, uppmärksammade vi detta genom att ställa några frågor om bibelkommentarer till The Gospel Coalitions medgrundare och ordförande: Vad gör en kommentar bra, vad kan den inte göra, vad finns det för vanliga fallgropar, hur mycket tid bör vi lägga på dem, med mera.

*************

Vad gör en kommentar bra? Hur ska en vanlig pastor avgöra vilka kommentarer han ska skaffa?

Bra allsidiga kommentarer hjälper läsare att tänka sig igenom texten. Detta kräver en lämplig hantering av ord, meningar, tankeflöde, genrer, teologiska förutsättningar, kunskap om den historiska bakgrunden, och, i bästa fall, en kommentarförfattare som är ödmjuk, har en förkrossad ande och som bävar inför Guds Ord. Men de flesta kommentarer gör inte allt detta…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/carson-om-vad-som-goer-en-bibelkommentar-bra.