Citat från Francis Schaeffer

Ray Ortlund | September 18, 2017


Om vi betonar Guds kärlek på bekostnad av Guds helighet slutar allt i kompromiss. Men om vi betonar Guds helighet på bekostnad av Guds kärlek åstadkommer vi någonting som är hårt och saknar skönhet. Och det är viktigt att visa skönhet för en förlorad värld och förlorad generation. Alltför ofta har ungdomar haft riktiga skäl att säga att församlingen är hemsk. I vår Herre Jesu Kristi namn är vi kallade att visa både omvärlden och våra egna ungdomar att församlingen är någonting vackert.

För en mängd år sedan hade jag svårt att förstå hur en församling som stod för renhet ändå hade så många brister. Jag kom fram till slutsatsen att vi, i köttet, kan betona renhet på bekostnad av kärleken eller betona Guds kärlek på bekostnad av renheten, men att vi, i köttet, inte kan betona båda två samtidigt. För att kunna visa upp båda samtidigt, måste vi alltid, varje ögonblick, se till Kristi verk, den helige Andes verk. Andlighet börjar få verklig mening i våra liv, varje ögonblick, när vi börjar uppvisa både Guds helighet och Guds kärlek samtidigt.

Francis A. Schaeffer, The Church before the Watching World (Downers Grove, 1971), sid. 63. .


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/citat-fran-francis-schaeffer.