​David Platt om Typexemplet på Hat

Matt Smethurst | June 10, 2017


Med tanke på Kristi härlighet och helvetets verklighet, är det “typexemplet på hat” att undanhålla evangeliet från de som inte känner till det. Detta menar David Platt. Som kristna vill vi att “Guds nåd ska nå till fler och fler folk till Guds ära bland alla folk.”

Tidigare i år* satt Platt och Mark Mellinger ner för att prata om hur alla kristna praktiskt fullbordar missionsbefallningen i enlighet med våra olika kallelser. Efter sin kraftfulla predikan på TGC13 Missions Conference, “Why the Great Commission Is Great: Reaching More and More People,” (Varför den stora missionsbefallningen är stor: om att nå fler och fler folk) diskuterade Platt hur global mission “infiltrerar allt” i församlingen The Church at Brook Hills. Det är inte bara en kommitté och en helg om året där man tar upp mission. Medlemmarna blir regelbundet uppmuntrade att fråga sig tre saker: Hur kan jag be? Hur kan jag ge? Hur kan jag gå?

Se hela 12-minutersvideon där Platt talar om självrannsakan, sätes- vs. sändningskapacitet, den gången då en ordförande för en missionskommitté pratade honom ut ur att resa utomlands, och mer.

*Artikeln skrevs 2013

 

Översatt av evangeliecentrerat.se


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/david-platt-om-typexemplet-pa-hat.