Den dolda faran att långsamt lämna sin kallelse

Matt Smethurst | August 5, 2017


”Om man inte är väldigt uppmärksam kommer en kristen organisation oundvikligen att långsamt lämna sin ursprungliga kallelse. Det bara är så. Det kommer att ske.”

Dessa är några varningens ord från en ny bok skriven av Peter Greer och Chris Horst, Mission Drift: The Unspoken Crisis Facing Leaders, Charities, and Churches (Bethany House). Men varför är det så vanligt att kristna verksamheter irrar bort från sitt kall? Hur går det till och hur kan det förhindras? Och hur avgör vi om en organisation har stått fast vid sitt kall, och bevarat sin särart – inte sällan i opposition mot det omgivande samhället?

Jag samtalade med Greer och Holst, verkställande ledare i HOPE International, om tråkiga historier, pengarnas roll, InterVarsitys framtidsutsikter, Albert Mohlers ledarskap m.m.

************

Varför är det ett så vanligt problem att välmenande kristna verksamheter och välgörenhetsfonder långsamt hamnar på drift, bort från sitt ursprungliga syfte?

I en undersökning där hundratals kristna ledare på Q-konferensen i Los Angeles 2013 deltog, sa 95 procent att detta var en verklig utmaning för trosbaserade, ideella organisationer. Att det sker är ingen överraskning, men det är förvånande att organisationer inte på ett mer förebyggande sätt skyddar det mest centrala i sin verksamhet.

I…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/den-dolda-faran-att-langsamt-laemna-sin-kallelse.