Guds Godhet i ditt lidande (John Piper, David Platt, och Matt Chandler)

Matt Smethurst | July 19, 2017


Så länge denna trasiga värld finns kvar kommer lidandet att förbli ett smärtsamt aktuellt ämne. Det är inte främmande för någon av oss. Som kristna vet vi att vi ska förlita oss på Gud, men vilken sorts Gud är han? I ljuset av all sorg och bedrövelse som hemsöker våra liv, är han verkligen värd vår tillit?

“Gud visade mig så stor godhet långt innan mitt lidande kom,” berättar Chandler som fick diagnosen hjärncancer år 2009. Han hade arbetat ett tag med att förbereda sin unga församling för lidande. Men vad han inte visste då var att Gud hela tiden hade förberett honom.

I motsats till vad de flesta tror, säger Piper, så hjälper det att vara medveten om Guds storhet, majestät och suveränitet, i praktiken, då vi befinner oss i rådlöshetens och smärtornas kval. Även om det kan låta tröstande till en början om någon säger: “Gud hade ingenting med det att göra”, är detta egentligen fruktansvärda nyheter, eftersom det innebär att Gud inte alls har allting under kontroll och därför inte kan försäkra dig om  att dina prövningar kommer användas till någonting gott (Rom 8:28).

“Vi har en kärleksfull Fader som ger oss det som samverkar till vårt…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/guds-godhet-i-ditt-lidande-john-piper-david-platt-och-matt-chandler.