Hur man obemärkt överger Bibelns auktoritet

| September 18, 2017


Red. anm. Kristna i Väst står inför ett antal tydliga hot mot Skriftens auktoritet. Men det är inte bara de tydliga hoten som försvagar vår tilltro till Bibeln. Otydliga hot – som kryper in obemärkt – sår också tvivel. Nedan är några utdrag från en uppsats som Don Carson, The Gospel Coalitions ordförande, skrivit i Themelios, där han sammanställer 10 sätt på vilka vi obemärkt överger gudsordets auktoritet.


Genom att plocka russinen ur kakan:

De farligaste exemplen på detta finns bl. a. inom trosrörelsens och framgångsteologins undervisning och förkunnelse. Koppla samman ett par verser om att Gud ska sända välgång till landet, med andra som reflekterar över vad det innebär att vara ett barn till Kungen, så blir det övertygande nog. Detta så länge vi ignorerar de många passager som handlar om att ta upp vårt kors, lida med Kristus för att också härska med honom, glädjas för att vi ansetts värdiga att lida för namnets skull, och mycket mer. Dessa är så tydliga att de sticker i ögonen. Det jag syftar på här är dock mer subtilt: att tvärt vägra ta upp kontroversiella frågor för att slippa stridigheter inom den lokala församlingen. För fredens skull undviker vi tydlighet…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/hur-man-obemaerkt-oeverger-bibelns-auktoritet.