J. I. Packer om varför annihilationsläran har fel

Gavin Ortlund | August 5, 2017


Läran om helvetet är den svåraste biten i den kristna tron för många människor. Det är den för mig också. Jag känner tydligt av den ständiga sorgen i denna lära. Men att vara kristen är – åtminstone – att bekänna Kristus, Guds Son, och att bekänna Kristus, Guds Son är – åtminstone – att underordna sig hans lära. Och detta inkluderar hans lära om helvetet (som var ganska ordrik och färgstark).

Anselm av Canterbury sa en gång att vi borde tacka för allt det i den kristna tron som vi klarar av att begripa med vårt förstånd; men när vi kommer till någonting vi inte förstår, bör vi ”böja våra huvuden i vördnad och undergivenhet”. Detta låter för mig som ett gudfruktigt och vist råd. Vi har helt enkelt inte valet att välja och vraka från vad Bibeln lär: vi är kallade att underordna oss dess auktoritet över oss.

Den traditionella läran om helvetet möter just nu på betydande utmaningar både inifrån och utanför kyrkan. Många ifrågasätter helvetets verklighet rakt ut, medan många andra förespråkar annihilationism – tron att de fördömda inte kommer att lida för evigt utan istället få sitt medvetande utsläckt vid en viss tidpunkt. 1997 skrev J…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/j.-i.-packer-om-varfoer-annihilationslaeran-har-fel.