Πώς να Μεγαλώνεις ένα Παιδί όταν η Καρδιά σου είναι Μονίμως Συντριμμένη

Συνέδριο: Τα Έργα του Θεού

Greg Lucas


Desiring God

Celebrating the truth that God is most glorified in us when we are most satisfied in him, we exist to produce and distribute resources that spread a passion for the supremacy of God in all things for the joy of all peoples through Jesus Christ.