Smärtan som uppstår på fars dag

Heather Nelson | August 6, 2017


Jag hade välsignelsen att bli uppfostrad av en far som älskade mig mycket som dotter. Han tog hand om mig och ledde mig till Jesus om och om igen. Min far var stolt när han överlämnade mig till den man jag gifte mig med för nästan åtta år sen. Denne man har i sin tur varit far i fyra år till våra tvillingdöttrar, och varje dag tackar jag Gud för att mina flickor har en sådan far till pappa.

Denna artikel handlar inte om min egen smärta, utan om den smärta som så många av er bär på denna dag. Gud kallar oss att bära varandras bördor och i min kallelse som själavårdare och vän har jag hört era berättelser och jag vet vilken smärta ni känner i dag. Jag vill att ni ska veta att det finns en som lägger märke till, ser och erkänner dagens smärta.

Fars dag kan vara smärtsam eftersom du sörjer den far du aldrig kände. Den far du önskar att du känt, men vars frånvaro lämnar ett hål i ditt hjärta och liv. Ett hål som du försökt fylla på tusen andra sätt.

Smärta kan dyka upp på många olika sätt.

Smärtan av en


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/smaertan-som-uppstar-pa-fars-dag.