Vad jag önskar att jag hade vetat: reflektioner efter nästan 40 år i pastorstjänsten

Sam Storms | August 6, 2017


Detta har blivit bearbetat från ett kort tal jag höll för The Gospel Coalition i Oklahoma 2 okt 2013. Här är tio saker jag önskar att jag hade vetat när jag började som pastor.

1. Jag önskar att jag hade vetat att människor som inte håller med mig om läror som jag själv har kära ofta kan älska Gud och söka hans ära med minst lika mycket glöd som jag. Den sortens intellektuella stolthet som driver sådana vanföreställningar kan bli förödande för tjänsten och kommer alltid underminera alla försök att nå bredare kristen enhet över samfundsgränserna.

2. Jag önskar att jag hade vetat om den oundvikliga frustration som uppstår när man litar på vad du tror är goda skäl till att människor ska hålla sig lojala till ens verksamhet och närvara i ens församling. Jag önskar att jag hade varit förberedd på de känslor av svek och besvikelse som uppstått när människor jag personligen lagt ner mycket kärlek, tid och energi på bara gått iväg, ofta med de mest ohållbara och tunna ursäkter.

3. Jag önskar att jag hade vetat hur djupt och oavbrutet många (de flesta?) människor lider. Då jag vuxit upp i en fullt funktionell familj där alla…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/vad-jag-oenskar-att-jag-hade-vetat-reflektioner-efter-naestan-40-ar-i-pastorstjaensten.