You searched for:
Language > Albanian

1 – 20 of 34

 1. Mburrje vetëm në Kryqin

  John Piper

  Galatians 6:14
 2. Triumfi i Ungjillit në Qiellin e ri dhe Tokën e re

  John Piper

 3. Pasion për Supremacinë e Perëndisë, Pjesa 1

  John Piper

 4. Pasion për supremacinë e Perëndisë, Pjesa 2

  John Piper

 5. A është Perëndia për ne apo për Vetveten?

  John Piper

 6. Fjala u bë mish

  John Piper

 7. Mesazhi i Fuqishëm dhe i Mëshirshëm i Romakëve 1-8

  John Piper

 8. Kënaqësia e Perëndisë në Birin e Tij

  John Piper

 9. Gjëra të Mrekullueshme nga Fjala Jote

  John Piper

 10. Paranjohur, Paracaktuar, Përngjasuar me Krishtin

  John Piper

 11. Mendime pastorale rreth doktrinës së zgjedhjes

  John Piper

 12. Perëndia nuk e kurseu Birin e vet

  John Piper

 13. I Shenjtë, I Shenjtë, I Shenjtë është Zoti i Ushtrive

  John Piper

 14. Forconi duart e njëri-tjetrit në Perëndinë

  John Piper

 15. Thirrur për Vuajtje dhe Ngazëllim: Për të përfunduar synimin e Mundimeve të Krishtit

  John Piper

 16. Thirrur për Vuajtje dhe Ngazëllim: Që të fitojmë Krishtin

  John Piper

 17. Thirrur për Vuajtje dhe Ngazëllim: Shenjtëria dhe Shpresa

  John Piper

 18. Thirrur për Vuajtje dhe Ngazëllim: Për një peshë të përjetshme lavdie

  John Piper

 19. Lajmi i Mirë i Perëndisë lidhur me Birin e tij

  John Piper

 20. Hapi sytë e mi që të mund të shoh

  John Piper