6 skäl till att börja med bibelutläggande predikan

| June 8, 2017


[Not: Bibelutläggande predikan är en predikometod som är mer vanlig internationellt och kallas på engelska för expository preaching. Detta innebär att man går igenom och lägger ut (förklarar) en eller flera bibeltexter vers för vers—till skillnad från t.ex. ämnespredikan, där man predikar fritt utifrån ett ämne och stöder sina påståenden på enstaka bibelcitat.]

Den puritanske teologen William Perkins [1558-1662] skrev att förkunnelsen “har fyra stora principer, nämligen att: 1. Tydligt läsa texten, från den kanoniska Skriften; 2. Ge den innebörd och förståelse enligt Skriften själv; 3. Samla ett par nyttiga läropunkter från dess naturliga innebörd; och 4. om man har gåvan, att tillämpa lärorna på människors liv och uppträdande, på ett enkelt och tydligt språk.”

Det är något uppfriskande enkelt med den beskrivningen. Vårt mål som predikanter är inte att vara århundradets mest spränglärda teologer. Vårt mål är inte att underhålla eller klia folk i öronen. Vårt mål är inte att bygga en stor församling.

Vårt mål är att ta den heliga texten, förklara vad den betyder, knyta den till andra bibelställen så att folk kan se helheten lite bättre, och tillämpa textens betydelse på deras liv så att det sticker till och helar, undervisar och bygger upp. Finns det…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/6-skael-till-att-boerja-med-bibelutlaeggande-predikan1.