​10 saker alla kristna bör veta om islam

Zane Pratt | June 9, 2017


Islam är en religion som växer snabbt, särskilt i Västvärlden. Det blir allt mer nödvändigt att kristna känner till islam och viktigast av allt hur man når dess anhängare med evangeliet om Jesus Kristus. Här är 10 saker jag lärde mig om islam under mina 20 år som missionär i ett land där muslimer var i majoritet.

1. “Muslim” och “arab” är inte samma sak

“Muslim” är ett religiöst begrepp. En muslim är en anhängare till religionen islam. “Arab”, å andra sidan, är en etnolingvistisk term. En arab är medlem i den folkgrupp som talar det arabiska språket. Det är sant att islam har sitt ursprung bland araberna och att Koranen är skriven på arabiska. Men en del araber har historiskt varit del av de forna ortodoxa kristna kyrkorna. Å andra sidan spred sig islam långt bortom arabvärlden och idag är de flesta muslimer inte araber. Detta gäller turkarna, kurderna, iranierna, pakistanierna, andra sydasiatiska muslimer, malaysier och indonesier, där nästan alla är muslimer men inga är araber.

2. Ordet “islam” betyder underkastelse

En muslim är en som underkastar sig gud. Islams uppfattning om vem gud är och hur han ska dyrkas och tjänas baseras på Muhammeds undervisning. Den islamiska trosbekännelsen…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/10-saker-alla-kristna-boer-veta-om-islam.