​5 skäl att prioritera familjeandakterna

Donald Whitney | June 9, 2017


Nästan alla mina bekanta känner att de har för mycket att göra. De flesta är mer upptagna än någonsin förr, särskilt om de har barn hemma.

Lägg till detta min iakttagelse att de flesta kristna jag känner kan hålla med om att familjeandakter – om de vet vad det är – nog skulle vara värt besväret, om de hade lagt tid på det.

Om det här stämmer in på dig så är min bön att jag ska kunna övertala dig att göra familjeandakterna till prioritet, även om det redan finns många måsten i ditt liv. Jag hoppas också att jag ska kunna övertala dig, oavsett hur stor din familj är – även om du aldrig har haft barn eller inte längre har dem hemma – genom dessa fem skäl.

1. Gud är värd våra familjers tillbedjan i hemmen.

Detta är Bibelns undervisning. Även om det inte finns någon direkt befallning om familjeandakter, finns detta med indirekt överallt. När Isak frågade sin fader Abraham: ”Var är lammet till brännoffret?” (Se 1 Mos 22:7), visste han att någonting saknades eftersom Abraham många gånger förr hade lett Isak och övriga familjen i hur man tillber Gud.

Vidare, efter att Jobs vuxna barn haft…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/5-skael-att-prioritera-familjeandakterna.