6 skäl till att börja med bibelutläggande predikan

| September 24, 2014


Den puritanske teologen William Perkins [1558-1662] skrev att förkunnelsen “har fyra stora principer, nämligen att: 1. Tydligt läsa texten, från den kanoniska Skriften; 2. Ge den innebörd och förståelse enligt Skriften själv; 3. Samla ett par nyttiga läropunkter från dess naturliga innebörd; och 4. om man har gåvan, att tillämpa lärorna på människors liv och uppträdande, på ett enkelt och tydligt språk.”

Det är något uppfriskande enkelt med den beskrivningen. Vårt mål som predikanter är inte att vara århundradets mest spränglärda teologer. Vårt mål är inte att underhålla eller klia folk i öronen. Vårt mål är inte att bygga en stor församling.

Vårt mål är att ta den heliga texten, förklara vad den betyder, knyta den till andra bibelställen så att folk kan se helheten lite bättre, och tillämpa textens betydelse på deras liv så att det sticker till och helar, undervisar och bygger upp. Finns det något bättre sätt att nå detta mål, än genom en bibelutläggande predikan?

Fördelar med bibelutläggande predikan

Vissa använder kategorin “utläggande predikan” för all predikan som är bibeltrogen. Jag särskiljer utläggande predikan från ämnespredikan, textpredikan och annat, för att den utläggande predikan måste styras av en eller flera bibeltexter. Utläggande predikan uppstår liksom direkt…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/article/6-skael-till-att-boerja-med-bibelutlaeggande-predikan.