​7 drag hos falska lärare

Colin Smith | June 9, 2017


“Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare” (2 Petr 2:1)

Det är inga tveksamheter i Petrus’ ord. Uttalandet är klart och slutgiltigt. Det fanns falska profeter bland folket (Israels folk i Gamla testamentet). Det är ett historiskt faktum. Falska profeter var ett ständigt problem i Gamla testamentet och de som falskt utgav sig för att vara Guds profeter skulle stenas. Folket ville sällan ta itu med dem så de blev bara fler och fler, vilket ledde till katastrof för det andliga livet bland Guds folk.

På samma sätt, säger Petrus, ”kommer [det] att finnas falska lärare bland er”. Lägg märke till orden ”bland er”. Petrus skriver till församlingen och säger ”Det kommer att finnas falska profeter bland er”. Så han talar inte om New age-folk på TV. Han talar om folk i hemförsamlingen, medlemmar i hemförsamlingen.

En ren församling existerar inte på denna sida av himlen. Du kommer aldrig hitta någon. Vetet och agnarna växer tillsammans. Warren Wiersbe skriver:

Satan är förfalskaren. … Han har ett falskt evangelium (Gal 1:6-9), som predikas av falska arbetare (2 Kor 11:13-12), som skapar falska kristna (2 Kor 11:26). … Satan planterar sina förfalskningar…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/7-drag-hos-falska-laerare.