7 misstag vi gör i kvinnobibelstudiegrupper

| June 8, 2017


Jesus vill att kvinnor ska vara teologiskt sinnade och grundade i Bibeln. Därför berömde han Maria som satt “vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord” (Luk 10:39), medan Marta tjänade Jesus och hans lärjungar. Istället för att berömma Marta för hennes tjänande, sa han att det var bra att Maria valt “den goda delen, och den skall inte tas ifrån henne” (Luk 10:42). Maria valde det som fortfarande är nödvändigt idag. Kvinnor som studerar Bibeln och tar detta studie på allvar, har valt den goda delen, det enda vi verkligen behöver.

Kvinnobibelstudiegrupper kan hjälpa oss att ta Bibeln på allvar. De uppmuntrar oss att förbli i Guds Ord och tänka djupt över dess innebörd och hur det relaterar till våra liv. Men precis som Marta var “helt upptagen med allt som skulle ställas i ordning” (Luk 10:40) och inte satt vid Jesu fötter, kan vi kvinnor bli distraherade och tappa fokus—även när vi samlas för att ha bibelstudie. Här är sju vanliga misstag vi lätt gör.

1. Vi tappar målet ur sikte

Målet med ett bibelstudie ska vara . . . att studera Bibeln. Visst, det låter kanske uppenbart, men vi blir ofta distraherade av så mycket andra bra…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/7-misstag-vi-goer-i-kvinnobibelstudiegrupper.