​7 saker ett pastorsbarn behöver av en far

Barnabas Piper | June 9, 2017


Ni pastorer har ett yrke som är krävande, och dessa krav ger era familjer unika påfrestningar. En pastors fru bär en stor börda, men hon går villigt in i tjänsten. En pastors barn, däremot, dras med på sina föräldras kallelse, vare sig det vill eller ej. Det är ofta ett liv med egendomliga svårigheter och ovanliga behov. Dessa svårigheter kommer ofta av faderns misslyckanden. Detta är inte avsett att lägga hela skulden på pastorer för att deras barn har problem. Utan det är för att säga att pastorer måste arbeta på att vara goda fäder.

Min egen far har arbetat hårt på detta. Han har sina blinda fläckar och svagheter, och de har orsakat spänningar mellan honom och mig. Men ända till hans 33:e och sista år som pastor har han aldrig slutat försöka vara en bättre far. När jag skrev detta hade jag visserligen hans misslyckanden i åtanke, men jag hade också de många gånger han lyckades i åtanke. Jag hade också dussintals konversationer med andra pastorsbarn om sådana här svårigheter och deras egna relationer med sina fäder i åtanke. Så jag hoppas du förstår att det jag skriver inte kommer från ett bittert hjärta eller en avtrubbad önskan…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/7-saker-ett-pastorsbarn-behoever-av-en-far.