​9 saker att känna till om The Gospel Coalition

| June 9, 2017


1. TGC tjänar kristna och den lokala församlingen genom att främja evangeliecentrerad verksamhet och förse den globala församlingen med evangeliecentrerat material. TGC försöker göra detta på 5 sätt – genom att: (1) Centrera församlingen i evangeliet om Jesus Kristus, (2) samla en gemenskap av likasinnade troende som vill utföra evangeliecentrerat arbete (3) utrusta kristna med genomtänkt, relevant innehåll för livet och studier, (4) förse den globala församlingen med bibliskt material och undervisning, och (5) förnya genom initiativ som integrerar evangeliet i vardagslivet.

2. TGC:s verksamhet består av ett pastorsråd, en hemsida (på engelska, spanska och franska), en nationell konferens vartannat år, en kvinnokonferens vartannat år, diverse publikationer, en teologisk tidskrift (Themelios), ett dussin regionskapitel, internationella hjälpinsatser i den teologiska svält som råder jorden runt, och mycket mer.

3. Ursprungsidén för TGC uppstod under ett möte på ett café på Manhattan 2002 mellan de två grundarna Don Carson och Tim Keller. År 2004 startade de en pastorskongress som blev grunden för TGC. Denna kongress framställde grunddokument – läromässiga bekännelser och en teologisk vision för verksamheten – som fortfarande står som banér för allt som TGC gör. Organisationen skapades officiellt år 2007.

4. TGC:s hemsida lanserades…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/9-saker-att-kaenna-till-om-the-gospel-coalition.