9 saker du bör känna till om det tridentinska kyrkomötet (Konciliet i Trient)

| June 8, 2017


Den 4:e december 2013 markerade 450-årsdagen av det tridentinska kyrkomötets avslutning, en av de mest betydelsefulla serierna av möten i den kristna historien. Här är nio saker som evangeliska kristna bör känna till om kyrkomötet och de dekret som utfärdades:

  1. Det tridentinska kyrkomötet var den viktigaste rörelsen i den katolska motreformationen, katolska kyrkans första betydande gensvar på den växande protestantiska reformationen. Kyrkomötets främsta syfte var att fördöma och vederlägga protestanternas (som t.ex. Martin Luthers och Jean Calvins) trosuppfattningar, och att göra katolicismens trossatser ännu tydligare. Ett 40-tal kyrkoledare, främst katolska biskopar, närvarade de 25 gånger som kyrkomötet sammankallades under loppet av 18 år.
  2. Protestanter står för rättfärdiggörelse genom tron allena (sola fide) fristående från något annat (inklusive goda gärningar), en position som katolska kyrkan fördömde som villolära. Under det sjätte sammanträdet utfärdade kyrkomötet ett dekret som löd: “Om någon säger att den mottagna rättfärdigheten varken bevaras eller ökas inför Gud genom goda gärningar, utan att dessa gärningar enbart är frukterna av och tecknen på en erhållen rättfärdiggörelse, men inte en orsak till att denna ökar: förbannad vare han.”
  3. De protestantiska reformatorerna förkastade apokryferna som delar av Bibelns kanon. (Termen apokryferna,grekiska för “dolda”, är en samling av gamla judiska skrifter och…

To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/9-saker-du-boer-kaenna-till-om-det-tridentinska-kyrkomoetet-konciliet-i-trient.