​9 saker du bör veta om bön i Bibeln

| June 9, 2017


Vet du hur många böner som nämns i Bibeln (och hur många som besvaras)? Här finns svaret på denna fråga och andra saker du bör veta om bön i Bibeln.

1. Bibeln innehåller 650 böner. (Här är hela listan på var de finns.)

2. Det finns ca 450 bönesvar registrerade i Bibeln.

3. Första gången bön nämns i Bibeln är 1 Mos 4:26 (tidigare samtal var det Gud som direkt påbörjade, t.ex. 1 Mos 3:8-13, 1 Mos 4:9).

4. Bibeln registrerar 25 olika tillfällen då Jesus ber under sin gärning på jorden.

5. I Bibeln nämner Paulus bön (böner, bönerapporter, böneämnen, uppmaning till bön) 41 gånger.

6. Även om bönen kan (och ska) göras i vilken kroppsställning som helst, finns det fem olika ställningar i Bibeln: Sittande (2 Sam 7:18), stående (Mark 11:25), knäböjande (2 Krön 6:13; Daniel 6:10; Luk 22:41; Apg 7:60, 9:40, 20:36, 21:5; Ef 3:14), med ansiktet mot marken (Matt 26:39; Mark 14:35), och med upplyfta händer (1 Tim 2:8).

7. I Jesu mönsterbön för sina lärjungar (Luk 11:1-4) ger han fem områden att rikta in sig på: Att Guds namn blir hedrat — fokus på hans eviga ära (“Fader, helgat varde ditt namn”); att Guds rike…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/9-saker-du-boer-veta-om-boen-i-bibeln.