​Älskar Gud alla lika mycket?

| July 1, 2017


En av de vanligaste teologiska frågor jag får som pastor och professor lyder ungefär så här: Älskar Gud alla på samma sätt? Med andra ord, älskade han Nero till samma grad som Billy Graham? Älskar han de som förkastar honom på samma sätt som han älskar sina återlösta barn? Är det verkligen så att Gud hatar synden, men älskar syndaren?

Jag har hört alltför många förenklade svar på denna komplexa fråga. Historiskt sett har ett teologiskt läger svarat med ett tveklöst ja, medan det från annat håll kommit ett tveklöst nej. Men det är de små detaljerna som gör det. Vad betyder ”världen”? Är Johannes 3:15 tolkningsglasögonen för alla andra verser?

Det mest noggranna, nyanserade och robust bibliska svar jag sett finns att läsa i Don Carsons bok Guds kärlek - en liten bok om en svår lära. Carson identifierar fem olika sätt som Skriften talar om Guds kärlek.

1. Guds intratrinitariska kärlek mellan Fadern och Sonen

Guds intratrinitariska kärlek utmärker inte bara kristen monoteism från alla andra monoteistiska trossystem, utan hänger på överraskande sätt ihop med uppenbarelsen och återlösningen. Johannesevangeliet är särskilt rikt på detta tema (t. ex. Joh 3:35; 5:20). Denna intratrinitariska kärlek uttrycks i ett förhållande av fullkomlighet mellan…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/aelskar-gud-alla-lika-mycket.