Är det verkligen nödvändigt med församlingsmedlemskap?

Ricky Jones | July 3, 2017


Denna månad ska vi ta in nya medlemmar i den mest hedrade kropp som världen någonsin skådat: Jesu Kristi församling. Inträdeskostnaden till denna klubb är så hög att ingen människa hade kunnat betala den; Gud själv står för notan. Klubbens förmåner upphör aldrig att gälla. Det finns ingen gemenskap lik den i denna klubb; man får nära tillträde till Herren själv (Joh 17:23).

Med sådana förmåner kan det verka som att församlingsmedlemskapet värderas högt. Men av många anledningar tycks kristna se ner på det mer än någonsin. Om du tar lätt på församlingsmedlemskap så vill jag ge dig en chans att tänka om.

När vi hör ordet medlemskap, tänker vi genast på en klubb. En medlem betalar, kommer på möten och uppfyller alla skyldigheter som en klubbmedlem har. När man flyttar, eller inte längre har tid för klubben, säger man bara upp medlemskapet och går vidare.

Bibeln säger att medlemskap är mycket mer intimt. “Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och vårdar den, så som Kristus gör med församlingen, eftersom vi är lemmar i hans kropp. ” (Ef 5:29-30 SFB).

Att vara församlingsmedlem betyder att man är en lem, en kroppsdel i Kristi kropp…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/aer-det-verkligen-noedvaendigt-med-foersamlingsmedlemskap.