Är du min mor?

Courtney Reissig | September 18, 2017


Vem kan glömma första gången ens barn såg en i ögonen med en känsla av att man är den som går att räkna med? Eller första gången kvinnan som du gett råd och vägledning började skriva ner dina ord och spara dem för framtida reflektion? Eller första gången ditt barn sa ”mamma” med förtroende.

Det är svårt att glömma dessa exempel på moderskap. Vi blir rörda av dem. De fastnar i vårt sinne. De uppmuntrar oss att fortsätta kämpa. Men vet du vad mer de ofta gör? De får oss att känna oss som universums centrum. Visst kanske vi bor i ett litet universum, men vi tror oss fortfarande stå i centrum. Våra små barn, både de andliga och de biologiska, ligger i omloppsbana kring oss – och när det är en bra dag känns denna uppmärksamhet ganska bra. En dålig dag skulle vi helst vilja packa ihop och ge upp.

Det är svårt att undgå vår tendens till självcentrering i den här ”mammarollen”. Vi talar så mycket om de uppoffringar som mammor gör, men trots all denna död åt jaget som pågår, finner sig jaget ändå alltid tillbaka i våra tankar. Och det gillar att hänga vid ytterdörren.

Gloria…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/aer-du-min-mor.