​Är du saligare än jungfru Maria?

| June 10, 2017


Tänk om du hade varit där. Hur skulle det ha varit att få vara tillsammans med vår Herre Jesus, ansikte mot ansikte? Att ha vandrat med honom och lyssnat på honom i timmar. Ja, hur skulle det egentligen ha känts att få hört tonen i hans röst och haft möjligheten att fråga honom allt vad du ville?

Tänk om du, istället för att vara en av lärjungarna i de yttre kretsarna, själv var en av nyckelpersonerna: Maria, Jesu ödmjuka mor; Petrus, den översvallande klanten som senare förändrades till en ångerfull ledare; Johannes Döparen, som spratt till av glädje över Jesus i Elisabets moderliv och sedan fick döpa sin kusin och Herre.

Men om du är i Kristus så är det i själva verket bättre för dig nu än om du hade varit någon av dessa personer som kände Kristus när han vandrade på jorden.

Till exempel sa Jesus: “Amen säger jag er: Bland dem som är födda av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes Döparen. Men den mindre i himmelriket är större än han.” (Matt 11:11 SFB; jfr. Luk 7:28)

Och Petrus, när han tänker tillbaka på Jesu förklaring på berget där han hörde Faderns röst…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/aer-du-saligare-aen-jungfru-maria.