Att hålla fast vid sanningen i en tvivlens tid

David Schrock | June 11, 2017


Angrepp på tron är ingenting nytt. I förhörsbåset inför Pilatus sa Jesus att han kommit till världen ”för att vittna om sanningen”. Vilket Pilatus hånade: ”Vad är sanning?”

Det finns en tydlig ironi i Joh 18:38. Den romerske prefekten missade sanningen, fastän Sanningen inkarnerad stod rakt framför honom. Men så kanske Pilatus inte missade någonting alls. Han kanske var alltför väl medveten om vad Jesus erbjöd honom och avvisade honom snabbt från sin närvaro eftersom han var ovillig att följa judarnas kung.

I grund och botten är det inte mycket som har förändrats, ens sedan denna ödesdigra dag. Sanningsfrågan fortsätter att färga teologiska, etniska och politiska debatter – och plåga människohjärtan. Kristna behöver ha ett bra svar på Pilatus’ fråga.

Inspirerad sanning

I motsats till tidsandan är det så att sanningen inte är en känsla man upplever utan ett faktum som har utropats i evigheten, visat sig genom historien och gradvis uppenbarats och skrivits ner i Bibeln. Kort och gott: Sanning är vad Gud säger att den är.

Enligt Jes 65:16 är Gud ”Sanningens Gud”. Hela världshistorien bevisar denna verklighet. Vad Jahve lovat, har han fullbordat; vad han sagt i förväg, har han utfört. Hans handlingar har verifierat hans ord…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/att-halla-fast-vid-sanningen-i-en-tvivlens-tid.