​Berättelsen om Irans församling i två meningar

Mark Howard | August 5, 2017


Alla tycker om att höra en god berättelse. Som kristna tycker vi särskilt om berättelser som talar om hur Gud bereder än utväg ur de mest hopplösa situationer, när allting tycks förlorat.

En sådan berättelse handlar om församlingen i Iran – och den är en av de mest storslagna berättelserna i världen idag. 

Det är en enkel berättelse som kan sammanfattas med enbart två meningar: Förföljelsen hotade utplåna Irans lilla församling. Istället har församlingen i Iran blivit den snabbast växande i världen, och har inflytande på hela regionen, för Kristi skull.

Så enkelt som det är, är en så fantastisk berättelse värd att undersöka mer på djupet.

Tillväxt mitt under förföljelse

Den iranska revolutionen 1979 etablerade en hårdför islamisk regim. Under de kommande två årtiondena mötte kristna allt större motstånd och förföljelse: Alla missionärer sparkades ut, evangelisation blev olagligt, biblar på persiska blev bannlysta och snart sällsynta, och flera pastorer blev mördade. Kyrkan befann sig under hårt tryck. Många fruktade att den lilla iranska församlingen snart skulle vissna bort och dö.

Men raka motsatsen har hänt. Trots fortsatt fientlighet från det sena 70-talet fram till nu, har iranier blivit det muslimska folk som är mest öppet för evangeliet i hela…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/beraettelsen-om-irans-foersamling-i-tva-meningar.