De bär Kristi kors i Pakistan

Y. S. | June 10, 2017


Som liten pojke brukade jag leka framför mitt hus på en liten plan som tillhörde områdets största moské. De gigantiska högtalare som var uppriggade på moskéns minareter gjorde ljudet så högt att det kändes som om högtalarna var inne i mitt hus. Tidigt på morgonen brukade jag vakna till det muslimska böneropet. Även om jag aldrig var rädd för att vistas på moskéns område blev jag ofta tillsagd att vara försiktig. Men jag förstod inte riktigt; att stiga upp vid böneropet och leka på planen var vanligt för mig under min barndom.

När jag började skolan omgavs jag av en stor majoritet muslimska elever. På rasterna brukade några pojkar ta hårt tag i mig, sätta ett svärd gjort av en pinne mot min hals och tvinga mig recitera Kalima, den muslimska trosbekännelsen. Jag sa den aldrig men jag kunde se ilskan i deras ögon. Dag för dag insåg jag mer och mer att de behandlade mig såhär för att jag var kristen.

Med tiden kände jag bara mer förkastelse, hat och diskriminering på grund av min kristna tro. Man byggde murar runt planen, minareterna blev högre och böneropen mer högljudda än någonsin. Det kändes konstigt att saker och ting förändrades…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/de-baer-kristi-kors-i-pakistan.