Den tragiska kopplingen mellan abort och Downs syndrom

Dave Hare | August 5, 2017


När man talar om abort med folk kommer två ämnen ofta på tal: våldtäkt och barn med funktionshinder. Genom sin försyn har Gud gett mig erfarenhet av abort och barn med funktionshinder. Det här citatet från medicalnewstoday.com talar om en tragisk koppling mellan abort och Downs syndrom: “Ingen nationell information finns tillgänglig, men andelen aborter av foster med tillståndet [Downs syndrom] befanns vara 59 % i en studie i Kalifornien och 92 % i en studie i England.”

Även om det är ganska stor skillnad mellan siffrorna stöder de den tragiska sanningen att barn som konstateras ha Downs syndrom ofta blir aborterade i USA och utomlands. Men varför? Det jag fått höra när jag har talat med människor, varav många varit för abort, har varit att detta är på grund av den dåliga livskvalitet som en person med DS skulle behöva stå ut med om denne fick komma till världen. Det sägs att de med DS (eller liknande funktionshinder) får en sämre livskvalitet och därför är det bättre för dem om de aldrig föds. Detta är en tragisk slutsats som inte är baserad på sanningen. I denna artikel hoppas jag, med hjälp av två argument, konfrontera praxisen att göra abort…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/den-tragiska-kopplingen-mellan-abort-och-downs-syndrom.