Det jordnära evangeliet för föräldraskap

Keri Seavey | July 20, 2017


Allt ledde fram till denna stund. Det känns ofta som att det ändlösa, slitsamma arbetet med att fostra, nära och älska—“föräldraskapet”—inte bär mycket frukt. Modfällda och utslitna föräldrar ser genom blodsprängda ögon efter minsta smula av bevis hos sina barn på att allt detta uttröttande arbete faktiskt åstadkommit någonting—vad som helst. När syskonbråken rasar vidare och attityderna blossar upp som bensin i eld. Och när du har gett samma anvisningar fler gånger än du kan räkna, frågar du dig själv om din barnuppfostran helt enkelt inte bara är ett fullständigt fiasko.

Men så, den kvällen! Allting tycktes värt det efter den kvällen. Vad hände denna fantastiska kväll? Min äldste tonårige son erkände en synd som han begått med vett och vilja. Varför såg jag denna kväll, denna bekännelsens stund, som banbrytande i vårt föräldraskap? Endast detta: Han blev inte tagen på bar gärning, utan erkände frivilligt.

Han kom skamsen in i vårt sovrum, frågandes: “Mamma och pappa, kan vi prata?” Han fortsatte att öppet bekänna sina synder, tala uppriktigt om sin syndanöd och informera oss om de steg han tagit för att ställa saker till rätta i sitt liv. Vi ställde undersökande frågor och han talade om sin avsmak för…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/det-jordnaera-evangeliet-foer-foeraeldraskap.