Du frågade: Varför visste inte Jesus, fastän han är Gud?

Luke Stamps | June 11, 2017


Thomas H. från Los Angeles i Kalifornien frågar:

Hur kan Kristus säga: “Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.” (Matteus 24:36 SFB) när de tre delarna i Treenigheten är ett i väsen och verkar i fullkomlig gemenskap/harmoni?

Vi ställde frågan till Luke Stamps, biträdande professor i kristna studier vid California Baptist University i sektionen för online-och yrkesstudier.

******************

Detta är en utmärkt fråga och den rör vid flera viktiga frågor som relaterar till våra grundläggande evangeliska övertygelser. För det första: som evangeliska kristna vill vi ta Bibeln på allvar. När vi läser en vers som denna vill vi inte ta bort den ur våra biblar eller få den att betyda något annat eller ta udden av den kraft den var menad att ha. Ofta är det just de svåraste passagerna som vi behöver brottas med för att skaka om våra förutfattade meningar och bekväma teologiska lösningar.

Men för det andra: vi som evangeliska kristna vill också ta kristen lära på allvar. Att förstå läran om Kristi person, eller läran om Treenigheten, handlar om mer än att undersöka en bibelvers. Det teologiska uppdraget är systematiskt; det handlar om att sätta…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/du-fragade-varfoer-visste-inte-jesus-fastaen-han-aer-gud.