​En abort dödar två hjärtan

Russell Moore | June 10, 2017


Det finns en affisch som säger ”Abort får ett hjärta att sluta slå”. Egentligen skulle jag önska att affischen istället sa ”Abort får två hjärtan att sluta slå”.

Det här är en betydande ändring eftersom den når in i själva kärnan av det som vi evangeliska kristna menar när vi talar om att vara ”pro life”. Abort är inte enbart en synd mot ofödda, eller mot Guds avbild – även om vi gör rätt i att påminna människor om detta. Abort är också en synd mot kvinnor. Man dödar inte bara kroppen utan också samvetet. 

Vår uppgift som kristna som är för livet, är inte bara att förespråka lagar som skyddar ofödda barn utan även att tala för de kvinnor som går för att göra abort. Och först måste vi inse att abort inte i slutändan handlar om argument eller om att ha den mest övertygande politiska retoriken. Ofta handlar det om någonting mer centralt. 

När Satan blir pro-life

När jag talar med de som arbetat i abortkliniker brukar de ofta säga att de flesta kvinnor som kommer till dem inte talar om självständighet eller valfrihet. De talar inte om sitt barn som en ”vävnadsklump”. De flesta av dessa unga…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/en-abort-doedar-tva-hjaertan.