En intervju med Carl Trueman om Luthers 95 teser

| June 8, 2017


Lördagen den 31 oktober 1517 gick en 33 år gammal f.d. munk som blivit teologiprofessor vid Wittenbergs universitet fram till slottskyrkan i Wittenberg och spikade upp ett papper med 95 teser på dörren, i förhoppning att sätta igång en akademisk diskussion. Den första frågan som han tog upp var den att hela livet bör kännetecknas av ånger och omvändelse. Han hade ingen aning om att denna begäran om disputation i fråga om omvändelse till sist skulle styra om historiens gång genom en reformation av kyrka och samhälle.

Nedan följer en intervju med Carl Trueman, professor i kyrkohistoria vid Westminster Theological Seminary. Hans bok Luther on the Christian Life: Cross and Freedom (Crossway, feb 2015) – med ett förord av den namnkunnige lutherforskaren Robert Kolb och ett efterord av Amerikas mest berömde lutherhistoriker Martin Marty – är ett måste om man vill ta till sig Luther idag (och kommer utmana den bild som många av hans evangelieälskande vänner ger av honom).

Hade Luther någonsin gjort någonting liknande – spikat upp en rad teser på Wittenbergs port? Om så är fallet, hade tidigare försök något resultat?

Jag är inte säker på om han spikat upp teser innan, men han hade absolut tagit…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/en-intervju-med-carl-trueman-om-luthers-95-teser.