Evangeliets tillväxt i norra Myanmar

Tom Steller | June 16, 2017


Teologiskt hungriga pastorer i Myanmar (f.d. Burma) fick nyligen sina själar matade med ett stort utbud solida böcker som donerats till dem genom The Gospel Coalition-International Outreach (TGC-IO). Vilken fröjd att se deras ansikten lysa av uppskattning! Dessa kachinpastorer tjänar små, avlägsna församlingar i bergen i norra Myanmar och i större innerstadsförsamlingar längs floden Irawaddy.

De har få resurser, men hoppet stiger trots den pågående förföljelse kristna får utstå under en buddhistiskt dominerad diktatur.

Långsiktig relation 

Bethlehem Baptist Church i Minneapolis har haft en relation med denna folkgrupp ända sedan år 1890, då församlingen utsåg och sände ut Ola Hanson för att tjäna bland Burmas kachinfolk. Han och hans fru Minnie kom dit sju år efter att de första troende ur kachinfolket blivit döpta. Hanson gav de kommande 37 åren av sitt liv åt att lära sig Jinghpaw, kachinernas språk. Han valde ett alfabet och skrivtecken för att för första gången skriva ner språket, med syfte att översätta Gamla och Nya testamentena från originalspråken.

Kachinkulturen har en muntlig tradition. Folket har hört om skaparguden som gav dem en bok. Boken försvann, men en dag skulle den komma tillbaka. År 1927, när Hanson gav kachinerna Skrifterna i Jinghpaw vid en…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/evangeliets-tillvaext-i-norra-myanmar.