Fars dag: 25 fakta om faderns betydelse

| June 8, 2017


I Bibeln förekommer ordet “fader” mer än 1 100 gånger. Ändå är det allt mer sällan vi finner en fader i de amerikanska hemmen. Enligt the U.S. Census Bureau bor numera 24 miljoner barn—vart tredje barn—utan sin biologiske far. [Enligt den svenska motsvarigheten SCB bor vart femte barn under 18 år i Sverige, ca 390 000 barn, inte med sin biologiske far, även om fler och fler av dem bor växelvis.]

Ett av de viktigaste sätten att möta den materiella och andliga fattigdomen i detta land är att uppmärksamma fäder på att de behöver engagera sig mer i sina barns liv. Ett sätt att göra detta på är att åter betona vilken stor betydelse en fader har och den skillnad som deras frånvaro innebär. Nästan alla studier som bedrivits inom samhällsvetenskaperna bekräftar det Bibeln lär ut—att fäder har betydelse.

Här kommer 25 fakta från samhällsvetenskaplig forskning om effekterna av att ha en fader i hemmet :

1. Barn som bor med fäder hemma utvecklas oftare bättre, kognitivt och beteendemässigt.

2. Tonåringar som lever i hela familjer uppger oftare att de har närmare relation till fadern.

3. Bland fäder som bor i en storstad är de som regelbundet besöker religiösa gudstjänster…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/fars-dag-25-fakta-om-faderns-betydelse.