Felfri text ≠ felfri tolkning

Derek Rishmawy | July 3, 2017


Nyligen stötte jag på ett par olika författare som ifrågasatte om det verkligen var värt att bejaka Bibelns felfrihet eller ofelbarhet. Båda tog stöd i den koppling som finns mellan text och tolkning. Den ene funderade högljutt över hur vettigt det egentligen är att mena att en text är felfri när man ändå är en begränsad syndare med förmågor som är begränsade och sannolikt störda av synd och egenvilja, och vars tolkningar därför är dömda att innehålla fel. Den andre var lite mer djärv och påstod att läran är helt onödig och bara gagnar människans arrogans genom att lägga extra vikt till hennes egna felbara yttranden.


Båda invändningar är ganska förståeliga, och den första är ganska rimlig, men båda gör samma fel i det att de inte skiljer mellan teologiska påståenden om själva Bibeln, och påståenden om vår egen tolkning av Bibeln. Med andra ord rör det sig om en skillnad mellan inspiration och illumination (upplysning), och hur de relaterar till texten.

Felfrihet och inspiration vs. illumination

Jag ska vara tydlig från början med att inspiration är en lära om Skriftens text och dess ursprung och natur. Den klassiska läran om Bibelns felfrihet och ofelbarhet (och ja, jag använder orden…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/felfri-text-felfri-tolkning.