Fem frågor till kristna som tror att Bibeln stöder homoäktenskap

Kevin DeYoung | June 16, 2017


Så, du har blivit övertygad om att Bibeln stöder homoäktenskap? Du har studerat saken, läst lite böcker, tittat på de bibelställen som berör frågan och kommit fram till slutsatsen att Skriften inte förbjuder samkönat samlag så länge det sker inom ett kärleksfullt, monogamt, livslångt förbundet förhållande. Du älskar fortfarande Jesus och du tror fortfarande Bibeln. Du skulle rent av säga att det just är därför att du älskar Jesus och därför att du tror på Bibeln som du nu godtar homoäktenskap som något gott som Gud sanktionerat.

I dina egna ögon har du inte avvisat din evangeliska tro. Du har inte vänt Gud ryggen. Du har inte blivit moralrelativist. Du har aldrig menat att allt är tillåtet när det gäller sexuellt beteende. Du tenderar att vara ganska konservativ i det mesta. Du erkänner familjen och tror på att äktenskapet ska vara för hela livet. Men nu har du helt enkelt kommit fram till slutsatsen att två män eller två kvinnor bör få ingå äktenskap – både som en laglig rättighet och som ett bibeltroget uttryck för ens sexualitet.

Bibeltolkningen åsido, låt mig ställa fem frågor.

1. På vilken grund anser du fortfarande att äktenskapet måste vara monogamt?

Antagligen ser du…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/fem-fragor-till-kristna-som-tror-att-bibeln-stoeder-homoaektenskap.