Fem lögner om din kropp

Jen Wilkin | June 10, 2017


Tiden för nyårslöften har kommit och gått, men många av oss har fortfarande planer på att fixa både det ena och det andra. Och om du är kvinna, är chansen stor att din lista toppas av att  ändra på din kropp.

Hur vi ser på våra kroppar avgör ifall våra planer på att ändra dem ärar Gud eller upphöjer jaget. Ser vi våra kroppar som vår Skapare ser dem?

Med detta i åtanke, följer här fem lögner från vår egen kultur, om hur vi bör se på våra kroppar—och fem motsvarande sanningar från Bibeln som hjälper oss att byta perspektiv.

* * *

Lögn #1: Din kropp är avsedd som prydnad. Den bör användas för att väcka mäns uppmärksamhet och kvinnors avund. Det viktigaste är hur den ser ut.

Sanningen: Din kropp är användbar. Den bör användas till att utföra de goda gärningar [Ef 2:10] som Gud har förberett dig till. Det viktigaste är vad den gör.

* * *

Lögn #2: Din kropps utseende har sina brister men dessa kan rättas till. Du har inte rätt storlek, form eller färg. Men du kan (och bör) lägga stora ansträngningar och pengar på att ändra detta.

Sanningen: Din


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/fem-loegner-om-din-kropp.