​Förlåt oss för dessa fel

Tim Keller | June 16, 2017


I årtionden har Kathy och jag dragit stor nytta av den omvände slavhandlaren John Newtons pastorala vishet. Som anglikansk präst på 1700-talet var Newton en duktig förkunnare, men det var som pastor, själavårdare och rådgivare som han verkligen stack ut. Hans pastoralbrev är rena skattkammaren. I ett av sina brev (som bär titeln “Några fläckar på den kristna karaktären”) påpekar Newton att många kristna faktiskt inte upplever mycket i andlig tillväxt, även om de flesta av dem lyckas undvika mer grova synder.

Newton ger överbevisande och konkreta exempel på de sorters kristna som glider fram på sina starka egenskaper men inte gör någonting åt sina svagheter och därmed berövar sig själva och andra glädje, och Gud Hans ära. Dessa fläckar ses av sina bärare mest bara som “skavanker”. Newton säger att de “kanske inte verkar bryta mot något av Skriftens uttryckliga bud” men de är “faktiskt syndiga” eftersom de är motsatsen till den Andens frukt som troende ska uppvisa.

Dessa “småfel” innebär att stora delar av den kristna befolkningen inte har mycket inflytande på andra för Kristus. Våra fel tycks alltid vara små för oss på grund av hjärtats naturliga självrättfärdighet, men du kan vara säker på att de inte…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/foerlat-oss-foer-dessa-fel.