Församlingsdisciplin: Principer och anledningar

| June 10, 2017


Följande anteckningar kommer från Jonathan Leemans korta och mycket lärorika bok Church Discipline: How the Church Protects the Name of Jesus (Wheaton: Crossway, 2012).

3 former av disciplin

 1. Fostrande disciplin hjälper till att fostra lärjungen genom undervisning.
 2. Korrigerande disciplin hjälper till att korrigera lärjungen genom att tillrättavisa synd (Matt 18:15-17; Gal 6:1; Ef 5:11; Titus 3:10; 2 Thess 3:14-15; 1 Kor 5:1-13).
 3. Förebyggande disciplin underkänner någon från att gå med i församlingsgemenskapen från första början (2 Joh 9-10; se ett exempel på detta i Apg 8:17-24).

Följande anteckningar rör “korrigerande disciplin.”

6 skäl till att församlingar bör utöva församlingsdisciplin

 1. Församlingsdisciplin är bibliskt.
 2. Församlingsdisciplin är en följd av evangeliet.
 3. Församlingsdisciplin främjar församlingens hälsa.
 4. Församlingsdisciplin klarlägger och polerar församlingens vittnesbörd inför folken.
 5. Församlingsdisciplin varnar syndare om en ännu större kommande dom.
 6. Viktigast av allt, församlingsdisciplin skyddar Jesu Kristi namn och rykte på jorden.

4 sätt som församlingsdisciplin visar kärlek på

 1. Församlingsdisciplin visar kärlek till individen, så att hon eller han kan ta varning och föras till omvändelse.
 2. Församlingsdisciplin visar kärlek till församlingen, så att de svagare fåren blir skyddade.
 3. Församlingsdisciplin visar kärlek till omvärlden som tittar på, så att den får se Kristi förvandlande kraft.
 4. Församlingsdisciplin visar kärlek till Kristus, så att…

To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/foersamlingsdisciplin-principer-och-anledningar.