Fyra skildringar, en Frälsare

Peter Nenadov | June 10, 2017


Nov 28, 2013

Om du någon gång har försökt att läsa berättelsen om Jesu födelse från ett av evangelierna i Nya Testamentet har du nog redan upptäckt två saker: För det första att inget evangelium säger allt om Jesu födelse. För det andra att en del evangelier inte säger någonting alls om Jesu födelse.

Vad ska vi göra av detta?

En sak vi kan lära oss av detta är att Jesu födelse bäst förstås utifrån helheten: hans liv, undervisning, död och uppståndelse. Oavsett om du just börjat fundera över Jesus eller redan tror på honom, vill jag uppmuntra dig att läsa igenom de fyra evangelierna i advent för att bättre uppskatta vad hans födelse innebär.

Här följer en kort beskrivning av vad varje evangelium har att bidra med till vår helhetsuppfattning om Jesus, följd av en kalender för att läsa igenom dem nu i december.

Matteus: Julberättelsen har sina rötter i historien

Matteus' redogörelse börjar med en släkttavla, som visar att Jesu födelse har sin grund i historien och inte är en fristående händelse. Berättelsen börjar faktiskt inte med Jesu födelse, så för att få en rätt uppfattning om Jesu födelse måste man först förstå historien bakom.

Om vi bara…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/fyra-skildringar-en-fraelsare.