Ge samma nåd som du predikar

Paul Tripp | June 16, 2017


Ge samma nåd som du predikar

Jag gjorde det i åratal. Jag var bra på det, men jag förstod det inte själv. Det formade hur jag predikade och hur jag försökte leda människor. Om du hade ifrågasatt min teologi skulle jag bli förnärmad. Jag var en ivrig försvarare av ”nådens läror”. Jag kände dem väl och kunde tydligt artikulera dem, men på marknivå var det någonting annat som pågick. I plikterna, processerna och förhållandena i min pastorstjänst underskattade jag aktivt just den nåd som jag försvarade teologiskt. Min tjänst saknade vila i nåden. Den saknade nådens frukt: förtroende och säkerhet. Så jag försökte göra vad bara Gud kan göra i människor, och jag bad ständigt lagen att göra det som endast gudomlig nåd någonsin kommer att kunna åstadkomma.

Hur händer detta? Varje troendes hjärta, som fortfarande håller på att bli befriat från synden, rycks undan från nuets vila i nåden till någon form av lagiskhet. Även efter det att vi blivit räddade av nåd, tenderar vi att tänka: Jag är rättfärdig och behöver inte någon frälsare. När vi tror att vi själva håller lagen, för vi lagen till lagbrytarna och hoppas att de ser hur fel de lever och skärper till…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/ge-samma-nad-som-du-predikar.