​Gud gör oss till nya människor med ett nytt livsmål

Kevin DeYoung | June 16, 2017


När Gud frälser en syndare gör han denne till en ny människa, och han ger denne ett nytt livsmål.

Underskatta aldrig det nya livets gåva i Kristus. Vi är nya skapelser. Det gamla är förbi, det nya har kommit (2 Kor 5:17). “Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig.” (Gal 2:19b-20).

Visst kommer du fortfarande ha samma familj, samma jobb, samma hus, pengar och utseende när du blivit kristen. Men låt dig inte luras: du är en ny människa och du har ett nytt mål. Du lever inte längre för ditt eget namns skull utan för hans Namns skull.

Och ärligt talat, detta är orsaken till att så många inte vill komma till Kristus.

Det kanske är därför du inte har kommit till Kristus.

För du vet vad det innebär. Eller åtminstone vad det bör innebära att komma till Kristus. Du vet att om du vill ha Jesus som Frälsare, kommer du få honom som Herre. Och om han är Herre, då är det han…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/gud-goer-oss-till-nya-maenniskor-med-ett-nytt-livsmal.