Hur kan Jesus vara vår evige Fader?

David Sunday | June 11, 2017


Få ord väcker samma känslor som ordet fader. En del av oss känner en viss förlust i juletid, antingen för att vi haft fäder som varit underbara men som inte längre finns hos oss, eller för att vi har en ouppfylld längtan efter den sortens fader som vi aldrig har haft.

Vilken tröst det är att då läsa om det barnets födelse vars namn ska vara ”Evig Fader” (Jes 9:6). Under hans vård, skydd och försörjning är vi trygga och kommer vara förnöjda i all evighet.

Av alla de namn Jesus får i Jesaja 9:6, är det Evig Fader som fascinerar mig mest eftersom det är det jag kan förstå minst. Hur kan Jesus, Messias, den andra personen i gudomen, kallas Evig Fader?

1. Jesaja förväxlar inte Jesus Messias med den första personen i Treenigheten.

Jesaja lär oss inte att Gud Sonen, den andra personen i Treenigheten, är samma person som Gud Fadern. (Den tidiga kyrkan förkastade denna tanke som modalism, en villolära.)

Det är osannolikt att Jesaja har Treenigheten i åtanke alls då han säger att Messias ska kallas Evig Fader. Det är inte Messias’ roll i gudomen som Jesaja tänker på, utan Messias’ karaktär gentemot oss. Angående…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/hur-kan-jesus-vara-var-evige-fader.