Hur kan vi arbeta för rättvisa utan att underminera evangelisationen?

Russell Moore | July 20, 2017


På en del evangeliska kristna låter det som att personlig evangelisation och allmän rättvisa är motsatser, eller åtminstone att den ena är en del av församlingens uppdrag och den andra inte. Jag tänker annorlunda, och jag tycker frågan är en av de mest viktiga som kyrkan står inför idag.

För det första är kyrkans uppdrag Jesu uppdrag. Detta uppdrag börjar inte med missionsbefallningen eller på pingstdagen. Missionsbefallningen är när Jesus sänder ut kyrkan i världen med den makt han redan har (Matt 28:18) och pingstdagen är när han förser med den kraft som behövs för att utföra denna befallning (Apg 1:8).

Innehållet i detta uppdrag är inte bara personlig pånyttfödelse, utan att göra lärjungar (Matt 28:19). Det handlar inte bara om att lära utan att lära “dem att hålla allt vad jag har befallt er” (Matt 28:20).

Detta uppdrag hänger ihop med vad vi redan sett i Jesu liv. Hans uppdrag definieras av förväntningen i Gamla testamentet (t.ex. Ps 72), och i evangeliernas skildringar i fråga om frälsande kärlek för hela människan, både kropp och själ. Redan vid inkarnationens fosterstadie används sådana ord i Marias bön om hennes Messias’ ankomst (Luk 1:46-55), och sedan i Jesu eget öppningstal om hans…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/hur-kan-vi-arbeta-foer-raettvisa-utan-att-underminera-evangelisationen.