​Hur man förbereder unga på att utstå fientlighet

Mark Howard | July 1, 2017


Det finns många fördelar med den tillgänglighet och effektivitet som kommit med explosionen av kommunikationsmedier som e-post, SMS, Facebook och Twitter, men en mörk baksida är deras begränsade förmåga att främja eftertänksam dialog.

Vi lever i en ljudsnuttarnas kultur, där korthet värderas mer än vishet, där man föredrar det flashiga före det visa och där den kvicka repliken gillas mer än tålmodig eftertanke. Det finns inte mycket utrymme för en nyanserad diskussion under sådana förutsättningar – särskilt inte när du har möjlighet att ”dölja” sådant du inte håller med om.

Vår värld har blivit allt mer komplex efter att Internet och andra medier har gjort en rad olika åsikter och studier i alla ämnen som finns under solen tillgängliga under våra fingerspetsar. Det är sannolikt att denna trend med reflexmässiga och avkortade svar endast kommer öka medan tekniken fortsätter påskynda och uppmuntra till direkta och offentliga samtal.

Vår oförmåga att tålmodigt stångas med komplexitet har lett till en alltmer fientlig kontext att uttrycka åsikter i, särskilt när arenan för offentliga samtal blir alltmer utkristalliserad i vitt skilda grupperingar. ”Tolerans” i denna bråkiga miljö kan snarare beskrivas som intellektuell apati än genomtänkta åsikter och acceptans för andras skilda övertygelser.

I ett…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/hur-man-foerbereder-unga-pa-att-utsta-fientlighet.